Czarna porzeczka
ceny czarnej porzeczki uprawa czarna porzeczka czarne porzeczki gospodarstwo czarna porzeczka współpraca porzeczka czarna
ocena:5
liczba:1390

Nawożenie czarnej porzeczki

Powrót


1. Wapnowanie

Okres przed złażeniem plantacji zawsze należy wykorzystać na doprowadzenie odczynu gleby do poziomu optymalnego, pH 6,2-6,7. Wysokość dawki nawozów wapniowych zależy od zwięzłości gleby, czyli od jej składu mechanicznego oraz od aktualnego odczynu, mierzonego w KCl. Wskazane jest, by część nawozów wapniowych zastosować na rok wcześniej, a część uzupełnić pod przedplon, mieszając dobrze z glebą. W trakcie prowadzenia plantacji, systematycznie co 2-3 lata należy wysiewać nawozy wapniowe w niewielkich dawkach (tab. 1), by utrzymywać optymalny dla roślin odczyn gleby.

Tabela 1. Maksymalne dawki nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych stosowane jednorazowo na plantacjach roślin jagodowych w kg CaO lub CaO+MgO na 1 ha

Odczyn gleby
pH KCl
Gleby lekkie
< 20 % cz. spław.
Gleby średnie
20-35% cz. spław.
Gleby ciężkie
> 35 % cz. spław.
< 4,5
4,6-5,5
5,6-6,0
1.500
750
500
2.000
1.500
750
2.500
2.000
1.500

2. Nawożenie mineralne

a) nawożenie doglebowe

Zdecydowana większość plantatorów porzeczek nawozi swoje plantacje w „ciemno” nie kontrolując wcale zasobności gleb w składniki pokarmowe. Często prowadzi to do nadmiernego, a nawet szkodliwego działania nawozów mineralnych na rośliny. Niewłaściwie użyte nawozy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, obniżając plony i pogarszając jakość owoców. Mogą też skażać środowisko zalegając i kumulując się w glebie, jak również przedostawać do wód gruntowych i powierzchniowych. Dlatego też głównym celem IP jest kontrolowane, czyli racjonalne odżywianie porzeczek tak, by przy zachowaniu optymalnej zawartości składników w glebie i w roślinach, uzyskiwać obfite plony doskonałej jakości. Na plantacjach wieloletnich wnoszone niewielkie dawki niezbędnych nawozów mineralnych pozwalają uzupełniać tylko ilości składników wywożonych corocznie z plonem i usuwanych corocznie wraz z wyciętymi pędami. W miarę możliwości składniki powinny być uzupełniane nawożeniem organicznym, które na plantacji można stosować jedynie w formie ściółki. Nawożąc plantację na podstawie wyników analiz gleby, plantator może sporo
zaoszczędzić unikając stosowania składników, które już są, i to często w znacznych ilościach.

b) dokarmianie dolistne

W  porzeczki stosowanie nawozów dolistnych zalecane jest wtedy, gdy ograniczone są możliwości pobierania składników z gleby. Może to mieć miejsce np. w czasie długotrwałej zimnej wiosny, suszy, po przemarznięciu lub podtopieniu roślin, a także w przypadkach konieczności usunięcia deficytu określonego składnika. Gdy analizy wskazują na potrzebę szybkiego dostarczenia roślinom magnezu lub na liściach wystąpiły objawy braku tego składnika, uzasadnione jest 3-4-krotne opryskiwanie porzeczek 2% roztworem siarczanu magnezu. Unikać należy opryskiwań dolistnych „na wszelki wypadek”.
Należy zaznaczyć, iż nawozy dolistne oprócz właściwości odżywczych w pewnym zakresie
mogą utrudniać rozwój chorób i szkodników roślin (np. nawozy u).

4. Nawożenie organiczne

W wieloletnich uprawach sadowniczych nawożenie organiczne jako źródło próchnicy i składników pokarmowych odgrywa pierwszoplanową rolę. Substancja organiczna istotnie ogranicza niekorzystne zjawisko „zmęczenia gleby”, podnosi żyzność i zasobność gleb, poprawiając ich właściwości powietrzno-wodne oraz życie biologiczne gleby. Ponieważ wieloletni cykl upraw krzewów jagodowych uniemożliwia normalne stosowanie płodozmianu, tym większą rolę w przygotowaniu gleby pod porzeczki odgrywają nawozy organiczne i naturalne a zwłaszcza obornik. Przed założeniem plantacji należy jak najgłębiej przyorać ok. 35-40 ton obornika na 1 ha.

Powrót